Ethos centre dental · 935734488 / 627401447

  • Castellà
  • Català

Horaris / Horarios : Dilluns a divendres de 9:30 a 14 i de 15 a 20

Odontologia preventiva.

ETHOS t’ajuda a cuidar-te dia a dia.
· Uns hàbits de higiene bucodental correctes eviten un alt percentatge de malalties.
· El control periòdic evita el desenvolupament de malalties bucodentals evitables.
· Insistim en les tècniques d’odontologia preventiva.