Odontologia preventiva.

ETHOS t’ajuda a cuidar-te dia a dia.
· Uns hàbits de higiene bucodental correctes eviten un alt percentatge de malalties.
· El control periòdic evita el desenvolupament de malalties bucodentals evitables.
· Insistim en les tècniques d’odontologia preventiva.