Sedació

-Donem confort al pacient en tractaments dentals complexos o de llarga duració.
-La Sedació conscient també és utilitzada en pacients amb fòbia al dentista.